Podmínky pronájmu

Právnické osoby:

*
 Občanský a řidičský průkaz
* Razítko firmy
* Platba v hotovosti (u stálých zákazníků možno fakturou)

Fyzické osoby:
 
Občanský a řidičský průkaz
* Platba v hotovosti  (u stálých zákazníků možno fakturou)

V případě potřeby si vyhrazujem právo požadovat dva doklady o trvalém bydlišti.
Naše vozidla nepronajímáme osobám, které mají trvalé bydliště na obecním, nebo městském úřadě!
Dále pak osobám uvedeným v Insolvenčním rejstříku (v registrech dlužníků), nebo jsou v exekuci!